รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การบริหารจัดการโครงการ สสส. เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
ถอดบทเรียนจากผู้รู้ ได้แก่ น.ส.กัลยรัตน์ เมธาธีวสุกุล นักประชาสัมพันธ์ และ น.ส.ระพีพรรณ วังสุขี จนท.การเงิน บัญชีและพัสดุ ซึ่งกล่าวถึงรายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติงานหลักๆ 5 เรื่อง คือ 1.การขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2.การขออนุมัติจัดประชุมราชการ 3.การขออนุมัติลงพท.เพื่อนิเทศติดตาม 4.การขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง/การตกลงราคา 5.ระเบียบการเงิน-พัสดุ
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download