รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลวิชาการของสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
ถอดบทเรียนจากผู้รู้ นางวิไลลักษณ์ หฤหรรษพงษ์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ ประเด็นเนื้อหากล่าวถึง >> แนวทางการจัดทำระบบฐานข้อมูลวิชาการของสำนักฯ และขั้นตอนในการพัฒนาระบบฯ ได้แก่ 1.เก็บรวบรวมความต้องการระบบจากผู้ใช้งาน 2.ระบบความปลอดภัย 3.ออกแบบระบบเชิงตรรกะ 4.ออกแบบระบบเชิงกายภาพ 5.พัฒนาและติดตั้ง 6.การซ่อมบำรุงระบบ
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download