รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

วันวานของวันเพ็ญกับงานธุรการ
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
วันวานของวันเพ็ญกับงานธุรการ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รายละเอียด
ถอดความรู้เรื่อง วันวานของวันเพ็ญกับงานธุรการ โดยผู้รู้ น.ส.วันเพ็ญ คล้ายบรรเลง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารทั่วไป วันที่ 22/4/59 ณ ห้องประชุมสำนักฯ ประเด็น บทบาทของผู้ปฏิบัติงานธุรการ การแก้ไขปัญหารื่องการนำส่ง หนังสือราชการ
หน่วยงาน
สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
ตลาดนัดความรู้
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
NATI / ALCOHOL
ข้อมูลโรค
NATI / ALCOHOL
จำนวนหน้า
11
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คำค้น
วันวานของวันเพ็ญกับงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download