รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานวัณโรคในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
ส.วัณโรค จัดประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานวัณโรคในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ในวันที่ 10/11/58 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวัณโรค โดยสาระสำคัญกล่าวถึง บทบาทของส.วัณโรคในการนิเทศติดตามงาน ที่ต้องมีความเข้าใจเมื่อลงนิเทศงานในแต่ละพื้นที่ มิใช่นิเทศอยู่แค่บนโต๊ะ
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download