รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การดำเนินงานของคณะทำงานผสมผสานวิชาการด้านวัณโรค(Matrix)
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
ส.วัณโรค จัดประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานผสมผสานวิชาการด้านวัณโรค(Matrix) ปีงบ2558 วันที่ 2/11/58 เวลา08.30-16.30 น. ห้องประชุม ส.วัณโรค โดยคณะทำงานได้แก่ คณะทำงานการวิจัยวัณโรค , คณะทำงานวัณโรคในเมืองใหญ่, คณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเพื่อการควบคุมวัณโรค , คณะทำงานวัณโรคดื้อยา , คณะทำงานผสมผสานวัณโรคและเอดส์ , คณะทำงานวัณโรคในกลุ่มประชากรเฉพาะ , คณะทำงานสอบสวนโรคและวัณโรคเด็ก , คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูล , คณะทำงานการค้นหาและติดตามวัณโรคอย่างเข้มข้น
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download