รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การจัดทำแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
สำนักงานฯได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนาองค์ความรู้การจัดทำแผนงาน โครงการฯ วันที่ 4-5 /6/57 ณ รร.โนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท จ.ระยอง โดยมีวิทยา ได้แก่ นางสุจิตรา อังคศรีทองกุล นวก.อิสระ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ กรมคร. และ น.ส.สิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์ รองผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮล์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download