รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

การจัดทำแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan:BCP) เพื่อรองรับภาวฉุกเฉิน:กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การจัดทำแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan:BCP) เพื่อรองรับภาวฉุกเฉิน:กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
กองโรคติดต่อทั่วไป
รายละเอียด
EID จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องดังกล่าว วันที่ 14-15 /07/ 59 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กทม. โดยกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนประคองกิจการและประสบการณ์การจัดทำแผนประคองกิจการ กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการการจัดทำแผน
หน่วยงาน
สำนักวิชาการส่วนกลาง
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
CD / CD
ข้อมูลโรค
CD / CD
จำนวนหน้า
5
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
กองโรคติดต่อทั่วไป
คำค้น
การจัดทำแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan:BCP) เพื่อรองรับภาวฉุกเฉิน:กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ กองโรคติดต่อทั้วไป กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download