รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

การพัฒนาฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดทำฐานข้อมูล
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การพัฒนาฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดทำฐานข้อมูล
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
ถอดความรู้เรื่องดังกล่าว ในวันที่08/04/59 ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร1ชั้น2 กรมควบคุมโรค โดย นพ.พิบูลย์ อิสสระพันธ์ เป็นผู้รู้ในการถ่ายทอดเรื่องทักษะและเทคนิคในการใช้โปรแกรมในการลงและวิเคราะห์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลดังกล่าว และปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาฐานข้อมูล
หน่วยงาน
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
ตลาดนัดความรู้
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ข้อมูลโรค
EN-OCC
จำนวนหน้า
8
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
คำค้น
การพัฒนาฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดทำ ฐานข้อมูล สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download