รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
ประสบการณ์เทคนิคการประสานหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานในกรณีเร่งด่วน
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
ดำเนินการถอดความรู้จากผู้รู้ (นางสุนีย์ ครองบัวบาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน) สู่ผู้ปฏิบัติผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลาการ วันที่ 11-13 พ.ค.2559 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลดื โคฟ เกาะช้าง จ.ตราด โดยสาระสำคัญของความรู้กล่าวถึง การเดินทางของหนังสือราชการ อาทิ หนังสือภายในสำนักฯ หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี หนังสือถึงกระทรวงต่างๆ หนังสือถึงกรมอื่นๆ และเคล็ดลับเพื่อรักษาเครือข่ายที่ช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงาน
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download