รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

การถอดบทเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของงานสารบรรณใน หน่วยงาน
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การถอดบทเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของงานสารบรรณใน หน่วยงาน
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
กองวัณโรค
รายละเอียด
สำนักงานฯได้จัดเวที KM talk ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องงานสารบรรณ ทั้งมด 3 ครั้ง คือ วันที่ 27/11/56 ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการฯ , 10/1/57 ห้องประชุมอายุรกิจโกศล , 13/6/57 ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการฯ โดยมีวิทยากรจากภายนอกได้แก่ สำนักงานบริหารกลาง , สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานเลขานุการกรม กรมคร. มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงาน
สำนักวิชาการส่วนกลาง
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS / TB
ข้อมูลโรค
SALTS / TB
จำนวนหน้า
7
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
สำนักวัณโรค
คำค้น
การถอดบทเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของงานสารบรรณใน หน่วยงาน กองวัณโรค กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download