รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

การถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน : งานธุรการ
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน : งานธุรการ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
กองโรคติดต่อทั่วไป
รายละเอียด
สำนักโรคติดต่อทั่วไปจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากผู้รู้ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้างานธุรการของกลุ่มบริหารฯที่เกษียณอายุราชการเมื่อปี2558 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดขึ้นวันที่ 23/08/59 ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ สำนักโรคติด่อทั่วไปอาคาร3ชั้น5 โดยหัวข้อเรื่องที่สำคัญประกอบด้วย ความสำคัญของกระบวนการงานธุรการ , กระบวนการปฏิบัติงานธุรการของชาวยุทธ์ และ ธุรกิจมือใหม่ vs ธุรกิจมืออาชีพ
หน่วยงาน
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
ตลาดนัดความรู้
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ข้อมูลโรค
CD
จำนวนหน้า
7
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
คำค้น
แผนการจัดการความรู้ เรื่อง “การถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน : งานธุรการ” กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download