รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

การให้บริการออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (Pinkforms) ผ่านระบบ National Single Window (NSW)
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การให้บริการออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (Pinkforms) ผ่านระบบ National Single Window (NSW)
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
กองโรคติดต่อทั่วไป
รายละเอียด
สำนักโรคติดต่อทั่วไปจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การขอใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรคผ่านระบบ National Single Window (NSW) วันที่ 03/12/58 ณ ห้องอายุรกิจโกศล อาคาร1ชั้น2 กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
ตลาดนัดความรู้
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
6
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
คำค้น
การให้บริการออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (Pinkforms) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download