รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
Thai BRFSS application
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
สำนักโรคไม่ติดต่อได้พัฒนา applicationThai BRFSS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อให้มีความรวดเร็ว ทันเวลา มีความถูกต้องและรองรับการใช้งานจริง ซึ่งThai BRFSS ได้ถอดบทเรียน ในวันที่ 1/3/59
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download