รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การพัฒนาประสิทธิภาพการพ่นเคมีควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง(ต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2557)
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
ชุมชนนักปฏิบัติศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (ศตม.) ทั้ง 4 ศูนย์ได้แก่ ศตม.12.1 ยะลา ศตม.12.2 สงขลา ศตม.12.3 ตรัง ศตม.12.4 นราธิวาส ได้ร่วมจัดทำแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการพ่นเคมีควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ศตม.ละ 1 หัวข้อ ( 1 เล่ม ) และจัดทำรวมเล่ม เพื่อนำไปทดลองใช้ในพื้นที่ และเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถเผยแพร่ได้
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download