รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

การจัดบริการปรึกษาและการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันเดียว (Same day result)
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การจัดบริการปรึกษาและการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันเดียว (Same day result)
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียด
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้แก่ TUC สถาบันบำราศฯ สปสช. ได้ร่วมจัดทำแนวทางในเรื่องดังกล่าว เพื่อเพิ่มความรู้ข้อมูลที่ทันสวมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและได้ประสานผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหา
หน่วยงาน
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
ตลาดนัดความรู้
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
AIDS
ข้อมูลโรค
AIDS
จำนวนหน้า
11
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
คำค้น
การจัดบริการปรึกษาและการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันเดียว” Same day result กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download