รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย แบบ สั้น-สั้น
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
บุคลากรของ สคร.6 ชลบุรี ดำเนินการถอดความรู้ จากผู้รู้จากหน่วยงานคือ นางพวงแข เสรีปิยะกุล พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค ในเรื่องการตรวจ วินิจฉัยหาเชื้อมาลาเรีย แบบ สั้น-สั้น ความรู้ความสามารถและเทคนิคการทำงาน การตรวจเชื้อมาลาเรียที่ซับซ้อน ถ่ายทอดให้กับ พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค 68 คน
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download