รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การใช้มุ้งชุบสารเคมี
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
สคร.5 ราชบุรีดำเนินการถอดบทเรียน การใช้มุ้งชุบสารเคมี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกางมุ้ง และการดูแลเด็ก แนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดมาลาเรีย โดยถอดบทเรียนจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ นำความรู้ที่ได้มาจัดทำสื่อ ถ่ายทอดสู่ประชาชนด้วยภาษาถิ่นที่เข้าใจง่าย และการปรับพฤติกรรมการป้องกันมาลาเรียในพื้นที่
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download