รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การบริหารจัดการรางวัลคุณภาพที่เป็นเลิศ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
ถอดบทเรียนผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในวันที่ 14-15 /05/ 58 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ ส.โรคติดต่อทั่วไป ซึ่งบทเรียนที่ได้จากการเขียนรายงาน PMQA ได้สะท้อนมุมมองต่างๆที่เกิดจากการดำเนินงานในกระบวนการทำงาน เช่น มุมมองของหน่วยงาน ที่เกิดกับการเขียนรายงาน และรางวัลที่จะได้รับ และปัจจัยต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำให้งานสำเร็จ
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download