รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -เทคนิคการจำคำศัพท์ -เทคนิคการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ -การเขียนหนังสือ หรือ จดหมายภาษาอังกฤษ -การสนทนาทางโทรศัพท์ใน Office เบื้องต้น โดย นายวัฒนา มะสังหลง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และ นายพฤทธิพงศ์ สุรเกียรติ นักวิเทศสัมพันธ์
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download