รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
คู่มือการบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
มีการประชุมผู้แทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำคู่มือดังกล่าว ในวันที่ 22 เมษายน 2557 โดยเป็นการประชุมฉบับนักปฏิบัติคือการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและนำไปใช้ สำหรับการจัดทำคู่มือมีรูปแบบ 3 ตอนหลักๆ ได้แก่ ก่อน ระหว่างและหลังการประชุม
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download