รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การจัดการความรู้อย่างง่าย (KM แบบบ้านๆ for Action)
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
ถอดบทเรียนจากผู้รู้ คือ อ.พนัส ปรีวาสนา นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่จัดในช่วงเดือนธันวาคม 2557 ณ รร.เขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา โดยมีกระบวนการเรียนรู้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.การละลายพฤติกรรมสู่กิจกรรม รู้จักฉัน รู้จักเธอ 2.กิจกรรม walk rally 3.กิจกรรม KM Tryout
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download