รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลโรคติดต่ออุบัติใหม่ ผ่านApplication บนโทรศัพท์มือถือ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาระบบข้อมุลสารสนเทศ ได้จัดประชุมเรื่องดังกล่าว ในวันที่ 11/02/2557 ณ ห้องประชุม1 สำนัก EID โดยกล่าวถึงการดำเนินการสร้างApplication EID นำเสนอเนื้อหาและฐานข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาระบบApplication และเผยแพร่ทดลองใช้งานบนเว็บไซต์ของสำนัก
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download