รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

การบริหารจัดการโครงการเตรียมการและจัดสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้านวิชาการ
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การบริหารจัดการโครงการเตรียมการและจัดสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้านวิชาการ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียด
ถอดบทเรียนในเรื่องดังกล่าวจากผู้รู้ คือ น.ส.ชญาภา ไตรวิชญ์สกุล นวก.สาธารณสุขชำนาญการ โดยเนื้อหาสาระกล่าวถึง เทคนิคในการเตรียมงานที่ต้องมีรูปแบบให้สอดคล้องกับนโยบาย การนำหลักการจัดการความรู้มาเป็นแนวทาง และจั้นตอนในการเตรีมงานสัมมนา หัวข้อความรู้ ภายใต้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการถ่ายทอดบทเรียนองค์ความรู้ที่สำคัญวันที่ 24/8/2558 ณ ทับขวัญ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.นนทบุรี
หน่วยงาน
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
ตลาดนัดความรู้
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
AIDS
ข้อมูลโรค
AIDS
จำนวนหน้า
4
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
คำค้น
การบริหารจัดการโครงการเตรียมการและจัดสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้านวิชาการ กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download