รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการดูแลสุขภาพเกษตรกร และการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเกษตรกร
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
กลุ่มพัฒนาองค์กร สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ ได้จัดตลาดนัดความรู้เรื่องดังกล่าวในวันที่ 9-10 ก.ค.57 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพของเกษตรกร คลินิกสุขภาพเกษตรกร การจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับแรงงานชุมชน/เกษตรกร แนวทางการรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมอบรางวัลให้กับเครือข่ายต้นแบบด้านการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกรต้นแบบ
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download