รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
หลักสูตรอบรมอาสาสมัครแรงงานต่างด้าว ด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(อสต. อช.)
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
หลักสูตรอบรมอาสาสมัครแรงงานต่างด้าว ด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(อสต. อช.)
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
รหัส ISBN
ชื่อผู้แต่ง
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด
หน่วยงาน
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อมูลกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
หลักสูตร
จำนวนหน้า
124
พิมพ์ครั้งที่
ปีที่ตีพิมพ์
2563
บรรณาธิการ
ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/99
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper