รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
ไม่พบข้อมูล
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือการซักประวัติ การวินิจฉัย และการให้รหัสโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามระบบ ICD-10 เบื้องต้น สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
รหัส ISBN
ชื่อผู้แต่ง
รายละเอียด
หน่วยงาน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
ข้อมูลกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
-
จำนวนหน้า
พิมพ์ครั้งที่
ปีที่ตีพิมพ์
-
บรรณาธิการ
-
Urllink
-
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper