รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
หลักสูตร E-learning ชุดวิชาการเรียนรู้ออนไลน์ ด้านเอชไอวี /เอดส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนนำเพื่อเข้าถึงกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง (MSM/TG)
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
หลักสูตร E-learning ชุดวิชาการเรียนรู้ออนไลน์ ด้านเอชไอวี /เอดส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนนำเพื่อเข้าถึงกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง (MSM/TG)
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียด
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://thaimooc.org/courses/course-v1:DDC-MOOC+ddc001+2019_T2/about
หน่วยงาน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
หลักสูตร
จำนวนหน้า
พิมพ์ครั้งที่
ปีที่ตีพิมพ์
-
บรรณาธิการ
-
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/80
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper