รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
978-616-11-4046-5
ชื่อผู้แต่ง
กองโรคติดต่อทั่วไป
รายละเอียด
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสสามารถติดต่อมาสู่คนได้ผ่านทางการกัด ข่วน เลียจากสัตว์ที่มีเชื้อ ผู้ที่ได้รับเชื้อแล้วไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เมื่อผู้ป่วยแสดงอาการของโรคแล้วจะต้องเสียชีวิตทุกราย การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจำเป็นต้องมีการดำเนินงานควบคู่กันทั้งการป้องกันโรคในคน การควบคุมและกำจัดโรคในสัตว์ จากสถานการณ์ที่ผ่านมาพบว่าสัตว์เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคในคน คือ สุนัขและแมว ดังนั้นมาตรการของการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คือการป้องกันการเกิดโรคในสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจของการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การฉีดวัคซีนนั้นมีหลายประการด้วยกัน หนึ่งในนั้น คือ มีการขนส่งและจัดเก็บรักษาวัคซีนอย่างมีคุณภาพ
หน่วยงาน
กองโรคติดต่อทั่วไป
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster CD
ข้อมูลโรค
โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
96
พิมพ์ครั้งที่
2
ปีที่ตีพิมพ์
2562
บรรณาธิการ
พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ และคณะ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/78
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper