รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคหนองในทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคหนองในทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
978-616-11-4199-8
ชื่อผู้แต่ง
กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียด
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคหนองในทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขทั้งภาครัฐ และเอกชนในประเทศไทย ใช้เป็นคู่มือฯ ในการปฎิบัติงานเพื่อให้ได้ผลการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง แม่นยำตามมาตรฐาน
หน่วยงาน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
122
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2563
บรรณาธิการ
พญ. รสพร กิตติเยาวมาลย์ และคณะ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/75
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper