รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางปฏิบัติป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางปฏิบัติป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
978-616-11-3755-7
ชื่อผู้แต่ง
สำนักวัณโรค
รายละเอียด
ในปีพ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพรบ. พ.ศ. 2558 เพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายชนิดรุนแรงมาก ทั้งนี้สำนักวัณโรค กรมควบคุมโณค ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมจัดทำแนวทางฯ เล่มนี้เพื่อรองรับการประกาศใช้ XDR-TB เป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง
หน่วยงาน
สำนักวัณโรค
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
วัณโรค
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
144
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2561
บรรณาธิการ
ดร.แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึ่งรัศมี, แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/65
คำค้น
วัณโรค
ดาวน์โหลด full paper