รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการสอบสวนและควบคุมวัณโรค
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการสอบสวนและควบคุมวัณโรค
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
978-616-11-3683-3
ชื่อผู้แต่ง
พญ.ชุลีพร จิระพงษา พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี และคณะ
รายละเอียด
การจัดทำแนวทางการสอบสวนและควบคุมวัณโรค ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เจ้าพนักงานควบคุมโรค ติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน สถานพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนน????ำไปใช้เป็นแนวทางในการสอบสวนเพื่อติดตามตรวจผู้สัมผัส ค้นหาผู้ป่วย วัณโรคเพิ่มเติม และนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อหรือการระบาดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
หน่วยงาน
สำนักวัณโรค
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
วัณโรค
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
70
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2561
บรรณาธิการ
1. แพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษา 2. แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึ่งรัศมี
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/58
คำค้น
วัณโรค
ดาวน์โหลด full paper