รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในหน่วยงานที่ให้บริการสวัสดิการสังคม
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในหน่วยงานที่ให้บริการสวัสดิการสังคม
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
978-616-11-1373-5
ชื่อผู้แต่ง
พักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร
รายละเอียด
การฝึกอบรมเป็นเครื่องมือที่สำคัญนำมาใช้ในการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการฝึกอบรมยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการและเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
หน่วยงาน
สำนักวัณโรค
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
วัณโรค
ประเภทหนังสือ
หลักสูตร
จำนวนหน้า
156
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์
2555
บรรณาธิการ
-
Urllink
http://27.254.33.65/ddc.klb/public/dataentry/handbook/form/37
คำค้น
วัณโรค
ดาวน์โหลด full paper