รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการเร่งรัดการควบคุมวัณโรคในเรือนจำของประเทศไทย
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการเร่งรัดการควบคุมวัณโรคในเรือนจำของประเทศไทย
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
978-974-297-771-9
ชื่อผู้แต่ง
ดร.ศิรินภา จิตติมณี นิภา งามไตรไร
รายละเอียด
วัณโรคเป็นปัญหาเร่งด่วนในเรือนจำทุกแห่ง เนื่องจากวัณโรคแพร่กระจายได้ง่ายมาก ในสิ่งแวดล้อมภายในเรือนจำซึ่งมีการอยู่รวมกันอย่างใกล้ชิด กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมดำเนินการควบคุมวัณโรคในเรือนจำอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา แต่ผลการดำเนินงานไม่ประวบความสำเร็จเนื่องจากผู้ป่วยเสียชีวิตขณะรักษาวะณโรค และผู้ป่วยบางส่วนพ้นโทษก่อนรักษาครบกำหนดและไม่ไปรักษาอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงาน
สำนักวัณโรค
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
วัณโรค
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
32
พิมพ์ครั้งที่
2
ปีที่ตีพิมพ์
2552
บรรณาธิการ
-
Urllink
http://27.254.33.65/ddc.klb/public/dataentry/handbook/form/36
คำค้น
วัณโรค
ดาวน์โหลด full paper