รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนกรณีสงสัยการระบาดของวัณโรค
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนกรณีสงสัยการระบาดของวัณโรค
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
978-616-11-2001-6
ชื่อผู้แต่ง
ดร.จันทิมา จารณศรี และคณะ
รายละเอียด
การจัดทำแนวทางการสอบสวน กรณีสงสัยการระบาดของวัณโรคมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมสอบสวนโรคเคลื่นที่เร็วหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานืสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นำไปใช้เป็นแนวทางในการสอบสวนโรคเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดการระบาดของวัณโรค และนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแจ้งสถานการณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
หน่วยงาน
สำนักวัณโรค
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
วัณโรค
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
52
พิมพ์ครั้งที่
2
ปีที่ตีพิมพ์
2556
บรรณาธิการ
นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท
Urllink
http://27.254.33.65/ddc.klb/public/dataentry/handbook/form/35
คำค้น
วัณโรค
ดาวน์โหลด full paper