รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ.๒๕๕๕
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ.๒๕๕๕
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Clinical Practice Guidelines (CPG) of Tuberculosis Treatment in Adult, 2012
รหัส ISBN
978-616-11-1839-6
ชื่อผู้แต่ง
ศาสตรจารย์นายแพทย์วิศิษฎ์ อุดมพาณิชย์ และคณะ
รายละเอียด
แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคได้นำแนวทางการรักษาวัณโรค ขององค์การอนามัยโลกมาพิจารณา มีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่สำคัญหลายประการ ในระยะหลายๆ ปีที่ผ่านมามีความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีการวินิจฉัย การป้องกัน และการรักษาวัณโรค การจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติจะใช้การพิจารณาอย่างรอบด้านโดยผู้เชี่ยวชาญสถาบันต่างๆ เพื่อให้การรักษาวัณโรคของประเทศไทยมีความเหมาะสมที่สุด
หน่วยงาน
สำนักวัณโรค
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
วัณโรค
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
76
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2555
บรรณาธิการ
แพทย์หญิงนาฏพธู สงวนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มนะพล กุลปราณีต
Urllink
http://27.254.33.65/ddc.klb/public/dataentry/handbook/form/34
คำค้น
วัณโรค
ดาวน์โหลด full paper