รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาวัณโรคในเด็ก
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาวัณโรคในเด็ก
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
รหัส ISBN
978-616-91609-1-5
ชื่อผู้แต่ง
สำนักวัณโรค
รายละเอียด
วัณโรคเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยรวมทั้งทั่วโลก เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียวัณโรคซึ่งก่อโรคในคนตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว ถึงแม้ว่าในหลายสิบปีที่ผ่านมาจะมียาต้านวัณโรคที่มีประสิทธิภาพและมีระบบดูแลรักษาที่ดีพร้อมแต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมวัณโรคได้ในระดับเป็นที่น่าพอใจ ซ้ำยังมีปัญหาใหม่เกิดขึ้น เช่น วัณโรคดื้อยา ฯลฯ
หน่วยงาน
สำนักวัณโรค
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
วัณโรค
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
152
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2557
บรรณาธิการ
ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์ พิรังกูร เกิดพาณิช กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ทวี โชติพิทยสุนนท์
Urllink
http://27.254.33.65/ddc.klb/public/dataentry/handbook/form/33
คำค้น
วัณโรค
ดาวน์โหลด full paper