รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับเยาวชนในโครงการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับเยาวชนในโครงการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
รหัส ISBN
978-616-11-1384-1
ชื่อผู้แต่ง
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียด
การดำเนินงานในกลุ่มเยาวชนเป็นความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วน เพื่อมุ่งเน้นให้วัยรุ่น/เยาวชน ได้มีความสามารถในการดูแลตนเอง และมีทักษะในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพื่อสร้างสรรค์ประเทศชาติต่อไป
หน่วยงาน
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
206
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2555
บรรณาธิการ
นางนุชนารถ แก้วดำเกิง นางสาวแสงจันทร์ เมธาตระกูล นางสาวกฤตยา กล่ำวิจิตร นางสาวสิริพร ภิยโยทัย นายเดชวัตร สอนดี
Urllink
http://27.254.33.65/ddc.klb/public/dataentry/handbook/form/30
คำค้น
เอชไอวี
ดาวน์โหลด full paper