รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ เล่ม 2
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ เล่ม 2
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
นางสมถวิล อัมพรอารีกุล และคณะ
รายละเอียด
ในปัจจุบันโรคติดต่อ/โรคอุขัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ เป็นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมาก เช่น การระบาดของโรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคกาฬโรค เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม พฤติกรรมมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงภาวะโรคร้อนที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคมอย่างกว้างขวางและรุนแรง ดังนั้นการสร้างองค์ความรู้ทางสุขภาพ ที่เกิดขึ้นมาในระหว่างการระบาดของโรคต่างๆ นั้นมีคุณค่าอย่างยิ่งในการนำไปใช้ดูแลรักษา ควบคุมโรค และประยุกต์ให้กับโรคระบาดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อบรรเทาความรุนแรง และการสูญเสีย
หน่วยงาน
สถาบันบำราศนราดูร
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster CD
ข้อมูลโรค
โรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
50
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์
-
บรรณาธิการ
นางพรศิริ เรือนสว่าง
Urllink
http://27.254.33.65/ddc.klb/public/dataentry/handbook/form/26
คำค้น
โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ
ดาวน์โหลด full paper