รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
ศาสตรจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร และคณะ
รายละเอียด
การติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขของทุกโรงพยาบาล มีการสูญเสียทางเศรษฐกิจนับหมื่นล้านบาท นอกจากนี้การติดเชื้อในโรงพยาบาลเกิดจากเชื้อดื้อยามากและเชื้อเหล่านี้แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหาทางการแพทย์ ชมรมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและสถาบันบำราญนราดูร ได้เล็งเห็นปัญหานี้จึงจัดทำวิธีปฏิบัติเพื่อการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชนขึ้น
หน่วยงาน
สถาบันบำราศนราดูร
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster Env-Occ
ข้อมูลโรค
โรคจากการประกอบอาชีพ
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
46
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2555
บรรณาธิการ
-
Urllink
http://27.254.33.65/ddc.klb/public/dataentry/handbook/form/24
คำค้น
ติดเชื้อ
ดาวน์โหลด full paper