รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
หลักสูตร E-learning เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการ
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
หลักสูตร E-learning เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการ
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
E-Learning courses on the implementation of integrated smoke-free schools
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค
รายละเอียด
คณะทำงานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร E-learning เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการ ได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตร E-learning เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครู/บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานป้องกันควบคุมยาสูบในสถานศึกษา อันจะส่งผลให้เกิดการดำเนินงานตามแนวทาง 7 มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายสำคัญในการลดและป้องกันมิให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา
หน่วยงาน
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster NATI
ข้อมูลโรค
การควบคุมการบริโภคยาสูบ
ประเภทหนังสือ
หลักสูตร
จำนวนหน้า
131
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์
2565
บรรณาธิการ
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/185
คำค้น
การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการ, E-Learning, implementation of integrated smoke-free schools
ดาวน์โหลด full paper