รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค การตรวจรักษาและส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการกำจัดโรคหัด ตามพันธะสัญญานานาชาติ
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค การตรวจรักษาและส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการกำจัดโรคหัด ตามพันธะสัญญานานาชาติ
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
MEASLE ELIMINATION
รหัส ISBN
978-616-11-0778-9
ชื่อผู้แต่ง
ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ และคณะ
รายละเอียด
โครงการกำจัดโรคหัดในประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ โครงการกำจัดโรคหัดริเริ่มครั้งแรกในทวีปอเมริกาตั้งแต่ พ.ศ.2537 จนประสบความสำเร็จ พ.ศ.2545 โดยสามารถลดจำนวนผู้ป่วยโรคหัดให้น้อยลงกว่าร้อยละ 99 ทั่งทั้งภูมิภาคในพ.ศ.2533 จากความสำเร็จของการกำจัดโรคหัดในทวีปอเมริกา ทำให้ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเห็นความเป็นไปได้ของการกำจัดโรคหัด และกำหนดเป้าหมายที่จะกำจัดโรคหัดให้สำเร็จร่วมกัน
หน่วยงาน
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster CD
ข้อมูลโรค
โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
48
พิมพ์ครั้งที่
2
ปีที่ตีพิมพ์
2555
บรรณาธิการ
แพทย์หญิงปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ดร.พรทิพย์ จอมพุก นายเลิศฤทธิ์ ลีลาธร
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/18
คำค้น
ห้องปฏิบัติการ
ดาวน์โหลด full paper