รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือริ้นฝอยทรายและโรคลิชมาเนีย
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือริ้นฝอยทรายและโรคลิชมาเนีย
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Sandfly and Leishmaniasis
รหัส ISBN
974-297-220-6
ชื่อผู้แต่ง
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
รายละเอียด
หนังสือริ้นฝอยทรายและโรคลิชมาเนีย คณะผู้จัดทำได้เขียนขึ้นโดยแปลและรวบรวมจากตำราและเอกสารวิชาการต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อการสำรวจริ้นฝอยทราย ปี 2546 เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับแมลงริ้นฝอยทราย โรคลิชมาเนีย การวินิจฉัยโรคลิชมาเนีย และการสำรวจริ้นฝอยทราย
หน่วยงาน
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster CD
ข้อมูลโรค
โรคลิซมาเนีย
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
128
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์
2546
บรรณาธิการ
นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/12
คำค้น
ริ้นฝอยทราย โรคลิซมาเนีย ลิซมาเนีย
ดาวน์โหลด full paper