รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ "ลวงเหนือโมเดล"
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ "ลวงเหนือโมเดล"
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Luang Nue's Model guideline of Merit Team strategies in child drowning prevention for municipality
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
นางศิริพร สิทธิ
รายละเอียด
แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ : ลวงเหนือโมเดลฉบับนี้ เป็นเอกสารที่ได้รวบรวมวิธีขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แนวคิดมาจากการติดตามการดำเนินงานผ่านการตรวจราชการในปี 2560-2561 พบว่า ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางผู้ก่อการดีได้ครอบคลุมทั้ง 10 กิจกรรม สามารถบูรณาการหน่วยงานและทรัพยากรเพื่อพัฒนาทีมผู้ก่อการดีขับเคลื่อนการป้องกันเด็กจมน้ำอย่างเป็นระบบได้รับรางวัลผู้ก่อการดีระดับเงิน ปี 2560 จากกรมควบคุมโรค
หน่วยงาน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
ข้อมูลกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
72
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2563
บรรณาธิการ
นางศิริพร สิทธิ และนางสาววัลยา โสภากุล
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/105
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper