รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการประเมินความสามารถในการทำงาน (Work Ability Index: WAI)
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการประเมินความสามารถในการทำงาน (Work Ability Index: WAI)
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
รหัส ISBN
ชื่อผู้แต่ง
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด
แนวทางการประเมินพลังความสามารถในการทำงาน (Work Ability Index: WAI) ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการประเมินความสามารถในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพ กลุ่ม 2 กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีสุขภาพดี ยังไม่ป่วย การดำเนินกิจกรรมอาจดำเนิน 1 ระหว่างการให้บริการอาชีวอนามัย เช่น การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน หรือการให้บริการอื่นๆ
หน่วยงาน
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
ข้อมูลกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
100
พิมพ์ครั้งที่
ปีที่ตีพิมพ์
2563
บรรณาธิการ
ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ และนายโกวิทย์ บุญมีพงศ์
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/101
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper